Страница 1

Професии /42/, специалности /57/
1. Професия : Продавач – консултант
Специалност :
1.1. 3410201 - Продавач – консултант
2. Професия : Сътрудник в маркетингови дейности Специалност :
2.1. - 3420201- Маркетингови проучвания
3. Професия: Финансист
 
   Специалности :
3.1. - 3430101  Банково дело
3.2. - 3430102  Застрахователно и осигурително дело
4. Професия:  Данъчен и митнически посредник
Специалност:

4.1. – 3440201  Митническа и данъчна администрация
5. Професия : Оперативен счетоводител     Специалност:
5.1. - 3440301   Оперативно счетоводство
6. Професия: Сътрудник в бизнес-услуги       Специалност:  
6.1. - 3450401  Бизнес услуги
7. Професия: Сътрудник в малък и среден бизнес       Специалност:
7.1. - 3450501  Малък и среден бизнес

8. Професия: Касиер      
Специалност:

8.1. - 3450601 Касиер
9. Професия: Икономист
Специалност:
9.1. - 3451204  Икономика и мениджмънт
10. Професия: Офис-мениджър     
Специалност:

10.1.- 3460101 Бизнес администрация
11. Професия: Офис-секретар      
Специалност:
11.1. - 3460201 Административно обслужване
12. Професия: Деловодител
Специалност:
12.1. - 3460301 Деловодство и архив
13. Професия:
Оператор на компютър     
Специалност:
13.1. -  4820301 Текстообработване

14. Професия: Заварчик     
Специалност:
14.1. -  5210901 Заваряване

15. Професия: Електротехник
Специалност:
15.1. - 5220109 Електрически инсталации
 

Страница 2

16. Професия: Електромонтьор   
Специалност:
16.1. -  5220211 Електродомакинска техника

17. Професия: Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации
Специалности:
 17.1. - 5220401 Топлоенергетика
17.2. - 5220409 Топлотехника-топлинна, климатична, вентилационна и хладилна
18. Професия: Хлебар-сладкар  
Специалност:

18.1. - 5410301 Производство на хляб и хлебни изделия
19. Професия: Шивач   
Специалност:

19.1. - 5421101 Шивачество
20. Професия: Строителен техник
Специалност:
20.1. - 5820101 Строителство и архитектура
21. Професия: Строител

Специалности:
21.1. - 5820302 Кофражи
21.2. - 5820303 Армировка и бетон
21.3. - 5820304 Зидария
21.4. - 5820305 Мазилки и шпакловки
21.5. - 5820306 Вътрешни облицовки и настилки

21.6. - 5820307 Външни облицовки и настилки
21.7. - 5820309 Бояджийски работи
21.8. - 5820310 Строително дърводелство
21.9. - 5820311 Строително тенекеджийство
21.10. - 5820312 Покриви


22. Професия: Строителен монтажник
Специалност:
22.1. - 5820405 Изолации в строителството
23. Професия: Монтажник на ВиК мрежи

Специалности:
23.1. - 5820501 Вътрешни ВиК мрежи
23.2. - 5820502 Външни ВиК мрежи
24. Професия: Помощник в строителството   
Специалност:

24.1. - 5820801 Основни и довършителни работи
25. Професия:Озеленител      
Специалност:

25.1. - 6220202 Парково строителство и озеленяване

26. Професия: Социален асистент      
Специалности:
 
26.1. - 7620401 Подпомагане на деца
26.2. - 7620402 Подпомагане на възрастни

Страница 3

27. Професия: Хотелиер
Специалност:
27.1. - 8110101 Организация на хотелиерството
28. Професия: Администратор в хотелиерството   
Специалност:

28.1. - 8110201 Организация на обслужването в хотелиерството
29. Професия:Камериер
Специалност:
29.1. - 8110301 Хотелиерство
30. Професия: Портиер-Пиколо      

Специалност:
30.1. - 8110401 Хотелиерство
31. Професия: Ресторантьор      
Специалност:

31.1. - 8110602 Производство и обслужване в заведения за хранене и развлечения
32. Професия: Готвач     
Специалност:

32.1. - 8110701 Производство на кулинарни изделия и напитки
33. Професия: Сервитьор-барман
Специалност:
33.1. - 8110801 Обслужване в заведения за обществено хранене
34. Професия: Организатор на туристическа агентска дейност
Специалности:  
34.1. - 8120101 Организация на туризма и свободното време
34.2.- 8120102 Селски туризъм

35. Професия: Екскурзовод
Специалност:
35.1. - 8120302 Екскурзоводско обслужване
36. Професия: Аниматор в туризма      
Специалност:
36.1. - 8120402 Туристическа анимация
37. Професия: Помощник инструктор по фитнес
Специалност:
37.1. - 8130901 Фитнес
38. Професия: Фризьор
Специалност:
38.1. - 8150101 Фризьорство

39. Професия: Козметик
Специалност:
39.1. - 8150201 Козметика
40. Професия: Маникюрист-педикюрист
Специалност:
40.1. - 8150301 Маникюр,педикюр и ноктопластика
41. Професия: Еколог
Специалност:
41.1. - 8510101 Екология и опазване на околната среда

42. Професия:Охранител
Специалности:
42.1. - 8610101 Банкова охрана и инкасова дейност
42.2. - 8610103 Физическа охрана на обекти